Śląskie Freski – prelekcja i film o freskach w kościele MBCz w Podlesiu 21.11.2019