Dziecięca beztroska

„Historyczna Galeria Odcinkowa”, tym razem poświęcona archiwalnym fotografią z Piotrowic i Ochojca. Prezentowany materiał jest częścią wystawy stałej “Życie codzienne w Piotrowicach i Ochojcu na przestrzeni XX wieku” znajdującej się w filii nr 1 naszego domu kultury w Piotrowicach.

Życie dzieci to zabawy, spacery i wędrówki po okolicy bogatej w lasy. Dzieci bawiły się w gry obecnie zapomniane, takie jak „gołgi”, „klip”, „palant”, „rojber i ritter”, szczylały ze szlojdra, ale grały również w dwa ognie, fussball. Synki robiły ze sobą wojny, a dziołszki bawiły się
w tyater, albo niańczyły lalki. Dziś nawet te ostanie gry i zabawy są wypierane przez konsole i komputery.