Moja dzielnica w obiektywie – protokół z posiedzenia jury

31 PAŹDZIERNIKA 2023

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJA DZIELNICA W OBIEKTYWIE”
Katowice 2023

Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja dzielnica w obiektywie” są:
Rada Dzielnicy nr 19 Piotrowice – Ochojec (ul. Jankego 136 Katowice)
MDK „Południe” w Katowicach Filia nr 1 w Katowicach – Piotrowicach ul. Gen. Jankego 136
Kuratorzy konkursu: Ewa Rewakowicz – Wdowiak – wiceprzewodnicząca Zarządu Rady dzielnicy, Tomasz Niechciał – instruktor MDK „Południe” w Katowicach
Nadzór organizacyjny: Karolina Pawlak – kierownik MDK „Południe” filii nr 1 w Katowicach – Piotrowicach

Udział w konkursie wzięło 17 uczestników, przesyłając łącznie 85 prac.

Jury w składzie:

1. Arkadiusz Ławrywianiec – Przewodniczący jury, fotograf, Prezes Zarządu Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski.

2. Karolina Pawlak – członkini jury, kierownik Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach Piotrowicach, magister sztuki.

3. Dorota Ostrowicz – członkini jury, Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Przyznało:

12 równorzędnych nagród głównych:

1. Anna Cichy, „Rzeźba terenu”
2. Krystyna Kiszel, „Koniec dnia na moim osiedlu”
3. Jan Przybyła, „Kamienica przy ul. Gen. Z.W. Jankego”
4. Magdalena Peca, „Kwiecień”
5. Beata Lubocka – Jasny, „Z łokna na plac”
6. Jan Przybyła, „Kamienica przy ul. B. Prusa w Ochojcu
7. Jan Karaś, „Ulubione miejsca w Piotrowicach i Ochojcu”
8. Krzysztof Gajda. „W chowanego z przedszkolem”
9. Barbara Murek, „Piotrowicki kościół w jesiennej szacie”
10. Krzysztof Bywalec, „Barwy jesieni w Piotrowicach”
11. Magdalena Peca, „Randka”
12. Wanda Szmal, „Osiedle Odrodzenia w zimowej szacie”

O decyzji Jury, autorzy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną powiadomione telefonicznie
i drogą elektroniczną. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na stronie internetowej
i facebook’u Rady Dzielnicy nr 19. Zostanie wydany kalendarz Rady Dzielnicy na rok 2024 prezentujący nagrodzone w konkursie prace.

Impreza podsumowująca konkurs fotograficzny „Moja dzielnica w obiektywie” wraz z rozdaniem nagród oraz prezentacją multimedialną nagrodzonych prac odbędzie się 23 listopada o godzinie 18.00
w Miejskim Domu Kultury „Południe” w Katowicach-Piotrowicach, przy ulicy. Gen. Jankego 136.