Wywiad z Kamilą Pronobis

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeczytania wywiadu, który udzieliła nam Kamila Pronobis – autorka projektu „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka do Ślązaka”, społeczniczka lokalna.

Skąd wziął się pomysł na projekt „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka do Ślązaka”?

K.P.: Murcki to wyjątkowa dzielnica Katowic, która zachwyca pięknymi rezerwatami przyrody. Mimo iż mamy dzielnicę praktycznie o największej powierzchni, nie przekłada to się proporcjonalnie na liczbę mieszkańców. I to jest moim zdaniem na naszą korzyść, ponieważ wszyscy się znamy. Spotykamy się w sklepach, w przedszkolu, w szkole, na placach zabaw – rozmawiamy i wiemy, czego nam w naszej dzielnicy brakuje. Mocno reagujemy, potrafimy się zjednoczyć dla wspólnego dobra i wspólnych wartości i idei. Naprawdę mieszkają w tej dzielnicy ludzie bardzo otwarci i z sercem ze złota, o czym mogą świadczyć liczne akcje i imprezy charytatywne, które odbywały się tutaj.

Pomysł na realizację projektu powstał na placu zabaw. Wymieniałyśmy się z dziewczynami uwagami na temat tego, czego nam jako rodzicom brakuje w Murckach. Czemu, aby realizować pasje naszych najmłodszych pociech, musimy jeździć do pobliskich dzielnic lub centrum Katowic. Nie znaczy to, że w naszej dzielnicy nie było żadnych zajęć dla dzieci, ale większość była realizowana dla starszych grup wiekowych. Wtedy właśnie stworzyłam ankietę dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, na podstawie której zostały zbadane potrzeby rodziców na zajęcia dodatkowe dla dzieci – bo przecież kto jak nie rodzic, zna najlepiej potrzeby swojego dziecka. Informacje o ankiecie, jak również jej wyniki zostały opublikowane na naszym profilu facebookowym „Dzielnica Murcki”. Rodzice mogli wypełnić ankietę w przedszkolu albo wysłać mailowo. Pozwolę sobie stwierdzić, że projekt był reakcją na potrzeby naszych najmłodszych mieszkańców.

Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas”.

(P. Callaway)

Jakie są główne założenia projektu i w jaki sposób jest realizowany?

K.P.: Takie były założenia projektu na rok 2020 z BO „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka do Ślązaka”: to cykl 9-miesięcznych, popołudniowych zajęć plastycznych, taneczno-ruchowych, zajęć promujących śląskie tradycje.
W czasie trwania zajęć plastycznych dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności manualne poprzez zabawę i wspólne tworzenie prac. Poznają zasady funkcjonowania w grupie, rozwiną umiejętność koncentracji uwagi oraz ciekawość poznawczą. Motywem przewodnim będzie poznanie kultury śląskiej. Zajęcia plastyczne zakończą się wystawą prac naszych małych uczestników dla ich rodzin, innych mieszkańców dzielnicy i wszystkich chętnych.

W czasie trwania zajęć tanecznych dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności ruchowe, co przyczyni się do zwiększenia koordynacji ciała. Taniec wpływa na rozwój umiejętności – udowodniono, że dzieci, które uczęszczają na lekcje tańca, potrafią się bardziej skupić na wykonywanych czynnościach, szybciej się uczą i zapamiętują.
Taniec rozwija emocjonalnie. Dzieci tańczące muszą umieć pokazywać swoje emocje zarówno tańcem, jak i mimiką twarzy oraz gestami. Taniec uczy współpracy oraz samodzielności.
Dzieci uczęszczające na nasz projekt „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka do Ślązaka” przez dobrą zabawę i taniec będą mogły poznać elementy tańców śląskich.
W czasie trwania zajęć promujących śląską tradycję dzieci będą mogły przez ciekawe spotkania z rodowitymi Ślązakami – członkami murckowskiego Koła Związku Górnośląskiego poznać m.in.: typowe śląskie stroje, śląską gwarę, pracę górników oraz typowe zainteresowania po pracy jak: hodowla gołębi, królików, uprawianie ogródków.

Projekt będzie zakończony wystawą prac „małych artystów” oraz występem tanecznym uczestników zajęć. Na uroczyste zakończenie w formie „biesiady śląskiej” zostaną zaproszeni rodzice, dziadkowie i przedstawiciele Związku Górnośląskiego oraz wszyscy chętni, o czym będą komunikować plakaty. Jak śląska tradycja nakazuje, każdy uczestnik zostanie poczęstowany śląskim żurem.

Na zakończenie pierwszego cyklu projektu wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani medalem „Mały Ślązak”.

Takie były pierwotne założenia projektu na rok 2020. W czasie bieżącego roku i spotkań z kierownictwem i dyrekcją MDK „Południe” projekt ewaluował, zostały dodawane nowe zajęcia, miały być również organizowane wycieczki dla dzieci. Niestety covid-19 zmusił nas do dużych zmian i dostosowania się do nowych ograniczeń. Mimo iż część elementów projektu nie mogła zostać zrealizowana, to i tak jestem bardzo dumna z tego, co udało nam się osiągnąć. Wymagało to dużej elastyczności i umiejętności w działaniu w sytuacjach kryzysowych. Jako jeden z pierwszych MDK-ów nasz murckowski wprowadził zajęcia online.

Inicjatywa jest finansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice. Proszę opowiedzieć, jak wyglądał proces ubiegania się o te fundusze.

K.P.: Pierwsza próba zrealizowania projektu miała miejsce w 2018 roku. Projekt miał być realizowany w ramach inicjatywy lokalnej wrzesień–listopad 2019 o tym samym tytule. Wnioski na inicjatywę można składać od 1 października do mniej więcej pierwszej połowy listopada. Największy problem był z poprawnym napisaniem wniosku inicjatywy, aby wszystkie wymogi formalne zostały spełnione i wniosek nie odpadł w pierwszym etapie. Przyznam szczerze, że nie było łatwo, ponieważ mierzyłam się z tym pierwszy raz i zajęło mi to tydzień czasu. Duże wsparcie i fachową pomoc w interpretacji przepisów dotyczących regulaminu inicjatywy lokalnej uzyskałam od Pani Małgorzaty Chmielińskiej – za co bardzo dziękuję! Nauczyłam się bardzo dużo i mogłam tę wiedzę wykorzystywać dalej w kolejnych działaniach! Po napisaniu projektu było zbieranie głosów mieszkańców popierających inicjatywę. Za pierwszym razem zebrałam ok. 400 podpisów, ponieważ mieszkańcy bardzo chętnie chcieli pomóc w realizacji tego projektu – żadna osoba, do której podeszłam i której opowiedziałam o projekcie, nie odmówiła pomocy. Kolejny etap to uzyskanie pozytywnej opinii od Rady Jednostki Pomocniczej w swojej dzielnicy, ale nie jest to wymóg konieczny i bez takiej opinii też można złożyć projekt. W Murckach, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, działa Rada Jednostki Pomocniczej nr 18. Radni mają swoje sesje, są też organizowane ich dyżury, na które może zgłosić się każdy mieszkaniec ze swoim zapytaniem czy problemem, uzyskując fachową pomoc. Radni służą pomocą również w kwestiach napisania projektu czy inicjatywy. Po napisaniu inicjatywy należy złożyć ją w odpowiednim terminie do urzędu miasta i czekać na wyniki. Zbiera się odpowiednia komisja, która dogłębnie analizuje każdy projekt pod względem merytorycznym i formalnym – wyniki publikowane są w styczniu. Za pierwszym razem mój projekt, mimo uzyskania odpowiedniej liczby punktów, nie został zrealizowany ze względu na brak środków w funduszu docelowym. Ale wyszło nam to na korzyść, ponieważ inicjatywa została rozbudowana i zgłoszona jako projekt do BO na rok 2020 w postaci cyklu 9-miesięcznych zajęć. Procedura pisania projektu do BO jest zbliżona do procedury inicjatywy lokalnej, ale różni się tym, że po pozytywnej akceptacji projektu to właśnie mieszkańcy Katowic decydują w internetowym głosowaniu, co będzie realizowane. Są projekty ogólnomiejskie i lokalne. Na realizację projektów lokalnych każda dzielnica dostaje określoną pulę pieniędzy. I to właśnie dzięki głosom naszych mieszkańców w 2019 projekt „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka do Ślązaka” mógł zostać zrealizowany w bieżącym roku.

W tym roku ze względu na sytuację panującą w kraju środki na projekty miejskie i lokalne w BO zostały pomniejszone. Mieszkańcy Murcek złożyli rekordową liczbę projektów do BO, było ciężko, dlatego niezmiernie się cieszę, że również tym razem projekt „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka do Ślązaka” dostał dużą liczbę głosów mieszkańców, co umożliwia nam działania na rok 2021. Świadczy to o tym, że działania dyrekcji, kierownictwa MDK „Południe”, osób prowadzących zajęcia, cały projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców dzielnicy, przede wszystkim dzieci uczestniczących w zajęciach. To motywuje nas do dalszego działania!

Motywem przewodnim „Aktywnego przedszkolaka…” jest przybliżenie śląskich tradycji dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Czy zauważa Pani wzrost zainteresowania kulturą regionalną wśród przedszkolaków, odkąd odbywają się zajęcia promujące ją? Jeśli tak – w czym to się przejawia?

K.P.: To pytanie najlepiej zadać osobom prowadzącym zajęcia, dzieciom, ich rodzicom. Nie będę osobą obiektywną, ponieważ mogę wypowiedzieć się jedynie w kwestii swojego dziecka i jako wnioskodawca projektu będę go zachwalać. 😉 Fakty są takie, że zajęcia bardzo się podobały, dzieci aktywnie w nich uczestniczyły, tańczyły z Panią Anią, ochoczo śpiewały z kapelą Fedaków czy realizowały się twórczo na warsztatach z Panią Magdą. W czasie realizacji pikniku regionalnego w Parku Murckowskim połączonego z wystawą prac dzieci była bardzo duża frekwencja! Nasze pociechy były bardzo zainteresowane występem zespołu „Podlesianki”, kapeli Fedaków. Duże zainteresowanie budziły stroje ludowe pań z zespołu, dzieci podchodziły, dotykały, już sam przemarsz w kolorowym korowodzie zorganizowanym przez Panią Magdę Heljak był dla nich czymś nowym, interesującym, wywołującym dużo pozytywnych emocji. Wisienkę na torcie dołożyła Pani Ania Malik swoimi układami tanecznymi i animacjami. Krótko mówiąc: gdyby motyw przewodni projektu się nie przyjął, nie dostalibyśmy od mieszkańców tylu głosów, aby móc kontynuować projekt dalej! Mamy poparcie od mieszkańców i rodzin naszych uczestników, więc dołożymy wszelkich starań z całym zespołem MDK , aby to poparcie utrzymać! Pokazaliśmy już w tym roku, że mimo trudności, jakie były, daliśmy radę! Możemy obiecać, że nie spoczniemy na laurach, będziemy rozwijać ten projekt, aby każdy najmłodszy uczestnik mógł z niego skorzystać! A zadowolenie na twarzach naszych uczestników jest dla nas największą nagrodą i motorem do działania.

Zajęcia w projekcie prowadzą Ania Malik, Magda Heljak i Kapela Fedaków, włączył się w niego również zespół ludowy „Podlesianki”. Jak doszło do tego, że zaangażowali się w inicjatywę?

K.P.: Każdy wnioskodawca projektu wskazuje miejsce realizacji takiego przedsięwzięcia, w tym wypadku, tak jak już wspomniałam, projekt realizowany jest przez MDK „Południe”. W trakcie tworzenia pierwszej próby realizacji projektu, jak i kolejnych miałam możliwość spotkać się z dyrektorem tej instytucji, Panem Bogdanem Kallusem. Mimo napiętego grafiku Pan dyrektor zawsze znajdował czas na spotkanie i rozmowę, czy to telefoniczną, czy to mailową na temat projektu i przede wszystkim wyraził zgodę na realizację projektu w MDK „Południe”. Jest to człowiek o wielkim zaangażowaniu, wiedzy merytorycznej i praktycznej, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, jeżeli chodzi o realizację takich projektów. Bardzo cieszę się więc, że mogłam czerpać wiedzę i uczyć się od takiego eksperta. Najgorsze są pierwsze kroki. Śmiało mogę stwierdzić, że w roku 2018 byłam świeżakiem, jeżeli chodzi o pisanie jakichkolwiek projektów, teraz zajmuje mi to 80% czasu mniej. Po ustaleniach z dyrektorem MDK „Południe” zaczęłam współpracę z kierownikiem filii w Murckach, Panem Aleksandrem Uszokiem, i poszło już z górki. To właśnie Pan Aleksander Uszok w porozumieniu z dyrektorem Bogdanem Kallusem po przejściu projektu na rok 2020 z BO „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka do Ślązaka” zaprosili do realizacji projektu Anię Malik, Magdalenę Heljak, Kapelę Fedaków oraz przecudowny zespół „Podlesianki”. Jako osoba na co dzień niemająca nic wspólnego z kulturą nie miałabym bladego pojęcia, kto mógłby poprowadzić tak istotny dla nas projekt, dlatego zdałam się na doświadczenie ekspertów. Czy wybór był trafiony? Na dzień dzisiejszy śmiało mogę stwierdzić, że był to jedyny możliwy wybór! Nikt inny nie poprowadziłby z takim poświęceniem, pasją i olbrzymim zaangażowaniem tego projektu! Nawet obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju nie stanowiła dla nich problemu i realizowali projekt online – wszystko dla dobra naszych dzieci! Można śmiało obejrzeć na grupie facebookowej „Dzielnica Murcki” relacje na żywo z zajęć Pani Ani Malik czy kapeli Fedaków. W ostatniej fazie realizacji projektów, kiedy MDK zostało zamknięte dla uczestników projektu, to właśnie na prośbę rodziców dzieci zajęcia ze Stokrotką były prowadzone na żywo za pomocą komunikatorów. Wystarczyła tylko jedna rozmowa z kierownik Sonią Pryszcz- Botor, że jest taka potrzeba, i od razu była szybka reakcja ze strony dyrekcji i kierownictwa – działamy dalej, nie możemy zawieść naszych najmłodszych uczestników! Właściwe osoby na właściwym miejscu! Jesteście niesamowici, kochani, wielkie brawa i ukłony w Waszą stronę.

Wiemy już, że projekt będzie kontynuowany w 2021 roku. Proszę nam zdradzić, jakie działania będą realizowane w tym okresie. Na co chce Pani położyć największy nacisk?

K.P.: To bardzo trudne pytanie, ponieważ wszystko będzie zależeć od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Już w tym roku mieliśmy spore problemy związane z realizacją projektu i część zajęć odbywała się online. Część rzeczy, przedsięwzięć nie mogła się odbyć! Ale jestem dobrej myśli, ponieważ główną pieczę nad realizacją projektu sprawuje teraz Pani kierownik Sonia Pryszcz-Botor, która już w tym roku pokazała, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jest osobą bardzo kreatywną, pomysłową i ma jak dla mnie bardzo cenną umiejętność znajdowania alternatyw! To właśnie podczas współpracy z Panią Sonią mogliśmy zrealizować we wrześniu piknik regionalny w Parku Murckowskim, zajęcia prowadzone dla dzieci w czasie wakacji oraz od września. Mimo zamknięcia dla uczestników MDK „Południe” Pani Sonia wraz z dyrekcją zorganizowała Mikołaja w formie online oraz piękne upominki dla uczestników projektu z ręcznie, podkreślam ręcznie, wykonanymi koszulkami przez Panią Magdalenę Heljak. Mogę zdradzić tylko tyle – jeżeli uda się nam zrealizować wszystkie założenia projektu na 2021 rok, dzieci i ich rodzice, dziadkowie będą bardzo zadowoleni, bo mamy w planach zajęcia, w których będą mogły brać udział 3 pokolenia. 😉 A wszystko przy udziale cudnego zespołu „Podlesianki”, ale nic więcej już nie powiem. 😉

I, ostatnie już, pytanie. Jakie ma Pani plany na przyszłość? Czy myśli Pani o kolejnych inicjatywach lokalnych? Jeżeli tak – jakich obszarów by dotyczyły i do kogo byłyby skierowane?

K.P.: Mam cichą nadzieję, że będzie nam dane realizować projekt „Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka do Ślązaka” przez kolejne lata i na stałe wrośnie w naszą społeczność. W BO decydują głosy mieszkańców, więc wszystko w naszych rękach. 😉 Może uda się nam znaleźć inną alternatywę na stałą realizację tego projektu.

W roku 2020 udało mi się również zrealizować inicjatywę lokalną „Bajkowe wakacje w Mieście Ogrodów” w filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Był to cykl popołudniowych zajęć wakacyjnych dla dzieci. Z uwagi na sytuację w kraju udało nam się zrealizować spektakle teatralne w plenerze dla najmłodszych, które cieszyły się ogromną popularnością. Reszta zajęć była w formie online – był pokaz eksperymentów, został zorganizowany konkurs młodych talentów i plastyczny z nagrodami. Nic nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania wielu wspaniałych osób oraz dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

Ja to naprawdę mam szczęście, że mogę współpracować z takimi wspaniałymi ludźmi. Jest pomysł, jest realizacja, długie dyskusje, a efekty pokazują, że warto działać! Tu wielki ukłon dla przecudnej Pani Beaty Bogdan i naszych pań z biblioteki – gdyby nie Wy i Wasze zaangażowanie, nie byłoby tego wszystkiego, nie byłoby Bajkowych wakacji. 😉 Gdyby nie dyrektor Bogdan Kallus, Aleksander Uszok, Sonia Pryszcz-Botor, Ania Malik, Magdalena Heljak, Kapela Fedaków oraz zespół „Podlesianki”, nie byłoby „Aktywnego Przedszkolaka…”.

Nie sztuką jest napisać projekt, ale wielką sztuką jest znaleźć do współpracy takie osoby, którym się chce i które we wszystkim zostawiają cząstkę siebie. Nie biorą, ale dają innym to, co najlepsze, i nie oczekują nic w zamian. Bo co jest cenniejszą nagrodą niż uśmiech dziecka. 😉

Teraz z niecierpliwością i nadzieją czekamy na wyniki napisanej przeze mnie na rok 2021 inicjatywy lokalnej „Bajkowe wakacje w mieście Ogrodów 2021”. Czy tym razem się uda? Zobaczymy! Ale mimo wyniku nic nie zmieni mojego nastawienia, że warto działać! Nie można siedzieć i tylko narzekać, że w Murckach nic się nie dzieje. Skoro się nie dzieje, to rusz się, zacznij działać, a nie tylko krytykuj! Łatwo nam przychodzi krytykowanie i ocenianie innych, zwłaszcza na różnych forach, siedząc w wygodnych fotelach przed komputerem! Ale zapewniam Was, że jest dużo dobrych ludzi, prawdziwych aniołów, którzy działają dla dobra naszej małej społeczności – ja takich spotkałam zarówno w czasie realizacji projektów, jak i różnych akcji charytatywnych w dzielnicy. Ich zaangażowanie i determinacja w działaniu wiele mnie nauczyły! Nieważne, ile razy upadniemy, odbijemy się od przepisów nie do przejścia, ale ważne, ile razy powstaniemy, wyciągniemy lekcję, wnioski i będziemy mimo wszystko działać dalej. Akcje charytatywne, pikniki same się nie zorganizowały, Park Murckowski sam też się nie posprzątał, hokejowe przedszkole od tak samo nie powstało, nasza Dolinka Murckowska też by tak nie wyglądała – za tym wszystkim stoją dobrzy ludzie. Każdego roku jest wielu wnioskodawców różnego rodzaju projektów mających na celu rozwój Murcek. Wielkie brawa dla nich za czas, chęci i wytrwałość w dążeniu do naszego wspólnego celu! Murcki, mimo że nie mają dużej liczby mieszkańców, pokazały nieraz, że potrafią się jednoczyć i działać. Pamiętajmy o tym, kochani, że w jedności jest nasza siła na lepsze jutro dla nas i naszych dzieci!

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia!

Dodaj komentarz

(*) Wymagane. Twój email nie będzie widoczny