Przyroda w obiektywie – konkurs fotograficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji amatorskiego konkursu fotograficznego organizowanego przez Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach – Piotrowicach pt. „Przyroda w obiektywie”.

Zadaniem naszego konkursu jest zachęcenie fotografów amatorów w wieku od 5 do 105+
do stworzenia ciekawych fotografii ukazujących piękno i niezwykłość polskiej przyrody. Świat fauny, flory, fungii oraz przyrody nieożywionej, które nas otaczają kryją w sobie nieskończoną ilość ekscytujących tematów oraz form wartych uchwycenia. Konkurs ma na celu pobudzić zainteresowanie uczestników przyrodą oraz sztukami wizualnymi, co powinno zaowocować stworzeniem interesujących tematycznie obrazów fotograficznych, o malowniczych i ciekawych formach.

Termin nadsyłania prac: 21 października 2021

Regulamin: KLIK
Obowiązkowa metryczka do uzupełnienia przez uczestnika/opiekuna/nauczyciela: KLIK

Warunki konkursu:

1. Wywołane bądź wydrukowane zdjęcia o minimalnym formacie 15 x 20 cm należy przesłać na adres Miejskiego Domu Kultury „Południe” w Katowicach – Piotrowicach przy ul. Jankego 136, lub dostarczyć osobiście.
2. Każdy uczestnik może przesłać do 5 zdjęć.
3. Zdjęcia mogą być w kolorze lub czarno-białe
4. Każde zdjęcie powinno mieć z tyłu przyklejoną metryczkę: IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL ORAZ NR TELEFONU KRÓTKI OPIS ZDJĘCIA
5. Zdjęcia powinny być nadesłane do 21 października 2021 roku.

Konkurs ma charakter otwarty i nie przewiduje się kategorii wiekowych. O wynikach konkursu zadecyduje poziom nadesłanych prac. Będą brane pod uwagę: – odniesienie się do założeń konkursu koncentrujących się na promowaniu polskiej – regionalnej przyrody i krajobrazów, nieszablonowość w potraktowaniu tematu, interesujący dobór fotografowanych obiektów, walory plastyczne i wartość estetyczna fotografii, jakość. Zostaną przyznane nagrody książkowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz za zdobycie wyróżnienia. Najciekawsze zdjęcia zostaną umieszczone na wystawie w siedzibie filii. O terminie wernisażu poinformujemy uczestników telefonicznie po zakończeniu konkursu.

WZÓR METRYCZEK:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Szkoła:
Nauczyciel / opiekun:
Adres mailowy nauczyciela / opiekuna:
Telefon uczestnika:
Tytuł:
Opis: I
NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Udział w konkursie pt. ,,Przyroda w Obiektywie’’, V EDYCJA, organizowanym przez MDK „Południe” wymaga rejestracji uczestników. Prosimy o podanie: imienia i nazwiska autora, wieku, szkoły, imienia i nazwiska nauczyciela, adresu emailowego nauczyciela, telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Dane te przetwarzamy w celach organizacyjnych – jest to niezbędne do wykonania umowy. Dane usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Podane dane osobowe nie będą przetrzymywane dłużej niż to jest konieczne i wynikające z celu, którego dotyczy zgoda. Administratorem danych jest MDK „Południe” z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeleńskiego 83. Inspektorem Ochrony Danych w MDK „Południe” w Katowicach jest Błażej Roguz (blazej.roguz@mdkpoludnie.com). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w naszej instytucji znajdziesz na stronie www.mdkpoludnie.com.

……………………………………
Data i podpis uczestnika