Kapliczka słupowa w Podlesiu

W naszej Odcinkowej Galerii Historycznej oglądamy dzisiaj fotografie z renowacji kapliczki słupowej z Podlesia.

Kapliczka słupowa przy ulicy Uniczowskiej 42. Na wysokim czworokątnym słupie osadzonym na masywnej bazie znajduje się czworoboczna kapliczka, tylna ścianka kapliczki pełna. Z przodu, pomiędzy kolumienkami figurka Matki Boskiej. Całość nakryta kamiennym daszkiem zwieńczonym drewnianym krzyżem z metalowym wizerunkiem Ukrzyżowanego. Niewiele wiadomo o jej pochodzeniu. Podczas renowacji kapliczki, w roku 2013, odsłonięto rok jej powstania 1835, wykuty w dolnej części słupa. Cały obiekt wyrzeźbiony jest z litego piaskowca. Składa się z trzech elementów, bazy, czworobocznego trzonu i górnej kapliczki. W kamiennym bloku bazy osadzony jest żelazny trzpień, na którym mocowano trzon kapliczki. W dolnej części bazy wykuty jest rok powstania 1835, do czasu renowacji osłonięty ziemią. Otwór w trzonie wykuwano ręcznie, uszczelnienie stanowiła taśma ołowiana, owinięta wokół żelaznego bolca bazy. Górna część to kapliczka właściwa. Pomiędzy jej kolumienkami ustawiona była figurka Matki Boskiej. Zarówno figurka jak i krzyż na szczycie pochodzą z późniejszego okresu jak sama kapliczka. Renowacja wykonana została w zakładzie kamieniarskim w Panewnikach. Po odsłonięciu wielokrotnych przemalowań i zniszczonych warstw ukazała się pierwotna, szlachetna struktura szarożółtego piaskowca.