Chór „Paderewski” z Murcek

W naszej Odcinkowej Galerii Historycznej jesteśmy znowu w Murckach. Działało tutaj od 1919 roku Towarzystwo Śpiewacze „Paderewski”. Klub Miłośników Murcek poświęcił mu jedno ze swoich spotkań. Przedstawiamy prezentację autorstwa Barbary Kurzak – Kawka.