Kameralny Festiwal Piosenki 2014

Festiwal skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Celem przeglądu jest popularyzacja kultury muzycznej wśród uczniów, tworzenie możliwości publicznych prezentacji, inspirowanie do działań artystycznych, a przede wszystkim promocja młodych talentów. Jury ocenia w 2 kategoriach wiekowych 13-16 lat i 17-19.

Organizator
– Organizatorem imprezy Miejski Dom Kultury „ Południe” w Katowicach
z siedzibą w Katowicach – Kostuchnie ul. T.B.Żeleńskiego 83
tel. 32 209-47-72, lub tel./ fax. 32 209-47-73.

Uczestnicy
– w festiwalu mogą brać udział uczniowie  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Katowic oraz miast ościennych.

Kategorie
– soliści
– zespoły (ze względu na warunki techniczne ograniczamy skład do 6 osób)

Wymagania wykonawcze

wykonawca lub zespół prezentuje dwa utwory z towarzyszeniem akompaniamentu (dysponujemy fortepianem, odtwarzaczem CD, MP3). Preferowane są utwory w języku polskim, dostosowane do wieku wykonawcy.

Ocena wykonań
Ocenie podlegają : intonacja, dykcja, emisja głosu, interpretacja, poziom trudności utworu, dobór repertuaru ze względu na wiek wykonawcy, wartości wychowawcze i społeczne, ostateczne wrażenie artystyczne (w tym ewentualny ruch sceniczny)

Terminy
marzec – eliminacje

Informacje wraz z kartą zgłoszenia zostana przesłane drogą elektroniczną na adresy szkół.

Regulamin Festiwalu oraz karta zgłoszeniowa