Brydż sportowy

W roku 2000 w MDK “Południe” w Katowicach Piotrowicach utworzyła się grupa miłośników gry w brydża sportowego, która na dzień dzisiejszy liczy 15 stałych członków. Grupa przyjęła nazwę Towarzystwo Brydża Sportowego “Impas” Miejskiego Domu Kultury “Południe”.

MDK “Południe” w
Do organizowania i wdrażania inicjatyw członków TBS “Impas” (turnieje cykliczne, okolicznościowe, szkolenia itp.) wybrano zarząd w składzie:

  • Prezes: Tadeusz Otrębski
  • Z-ca prezesa: Wiesław Frąckowia
  • Z-ca prezesa: Jerzy Gaś
  • Skarbnik: Janusz Kufel
  • Kapitan drużyny IMPAS MDK “Południe” w Katowicach:
    Henryk Malczewski

Działalność TBS “Impas” opiera się na przestrzeganiu zasad spisanych w tzw. KODEKSIE OBYCZAJÓW

Głównymi turniejami TBS “Impas” są dwa doroczne cykliczne turnieje:
Turniej o Puchar Dyrektora MDK “Południe” – TBS “Impas” organizowany w kwietniu
Turniej z okazji Dnia Niepodległości rozgrywany zawsze około 11 listopada każdego roku

Oprócz w/w turniejów we wtorki rozgrywamy turnieje tzw. klasyfikacji długofalowej.

Spotkania klubu odbywają się zawsze we wtorki o godz. 16.45 – 21.00

BRYDŻ NAUKA GRY OD PODSTAW
Najbardziej inteligentna gra w karty rozwijająca pamieć, myślenie strategiczne i komunikatywność międzyludzką.

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 16-99 lat,
KLUB BRYDŻA SPORTOWEGO “IMPAS”.

Poniedziałek 18.00 – 21.00